Ga naar de inhoud

Privacy Policy

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van je bezoek aan de website?
Als je onze websites bezoekt, dan verwerken wij volgende gegevens aan de hand van cookies: Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Waar we het hierna hebben over “cookies”, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.
Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar. We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

Functionele cookies
Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan jou snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat je onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Analytische cookies
Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben, hoeft er geen toestemming te worden gevraagd, anders wel.

Third party cookies
Onze website bevat ook elementen van andere, derde partijen, zoals social-mediaknoppen. Onze website bevat volgende third party cookies:facebook + google.
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Het gebruik van cookies maakt mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Hierdoor hoeft de bezoeker niet steeds opnieuw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, of instellingen aan te passen. Op deze manier kunnen wij de website ook beter laten werken, krijgen we inzicht in het bezoekersgedrag op de website.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?
De cookies worden 24 maanden bewaard.

Met wie worden deze gegevens gedeeld?
De gegevens worden met niemand gedeeld.

Wat zijn je privacy-rechten?
Je kan de analytische cookies weigeren. Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of als je deze ook wenst te verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen.

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen(externe link)

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl (externe link)

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL (externe link)

Internet explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies